Αλήθειες και Ψέματα για το σοσιαλισμό: 1. Για τη σοσιαλιστική οικονομία

Περιγραφή:

Οι νέοι και οι νέες της ηλικίας μας, όσοι δηλαδή έχουμε γεννηθεί από τη δεκαετία του ‘80 και μετά, μεγαλώσαμε και ζούμε σε μία περίοδο που έχει σφραγιστεί συνολικά από την ανατροπή του Σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Είναι μια περίοδος στην οποία έχουν χαραχτεί βαθιά οι αρνητικές συνέπειες της αντεπανάστασης και της κρίσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Έχουν εκτοξευτεί τόνοι λάσπης και συκοφαντίας ενάντια στην προσφορά του Σοσιαλισμού στην ανθρωπότητα, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Η παρούσα έκδοση του ΚΣ της ΚΝΕ έχει σκοπό να συμβάλλει στο ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο ενάντια στην αστική τάξη και τον οπορτουνισμό γύρω από τα ζητήματα του σοσιαλισμού – κομμουνισμού, τις νομοτέλειές του, την ιστορική προσφορά.

Η έκδοση “Αλήθειες και Ψέματα για το Σοσιαλισμό” αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με θέματα της σοσιαλιστικής οικονομίας. Αποτελείται από πέντε κεφάλαια:

  1. Ο σκοπός της άμεσα κοινωνικής παραγωγής
  2. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραργωγής
  3. Ο Κεντρικός Σχεδιασμός
  4. Σοσιαλισμός, αγορά και εμπορευματικές σχέσεις
  5. Σοσιαλισμός σημαίνει “απομόνωση;”

 

Πρόλογος:

Η παρούσα έκδοση του ΚΣ της ΚΝΕ έχει σκοπό να συμβάλλει στο ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο ενάντια στην αστική τάξη και τον οπορτουνισμό γύρω από τα ζητήματα του σοσιαλισμού - κομμουνισμού, τις νομοτέλειές του, την ιστορική του προσφορά.

Η μελέτη, η γνώση και αφομοίωση συμπερασμάτων από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 20ο αιώνα, όπως αποτυπώθηκαν στην Απόφαση του 18ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, είναι βασικός όρος για να ενισχύεται η πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η έκδοση “Αλήθειες και Ψέματα για το Σοσιαλισμό” θα ολοκληρωθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος που κρατάτε στα χέρια σας θα ασχοληθούμε με θέματα της σοσιαλιστικής οικονομίας. Τα επόμενα δύο που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες θα αναφέρονται σε ζητήματα της εργατικής εξουσίας και σε ζητήματα διαστρέβλωσης της ιστορίας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον 20ο αιώνα αντίστοιχα.

Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, όπου αναπτύσσονται 5 θεματικές ενότητες. Επιλέξαμε να ξεκινάμε κάθε κεφάλαιο παραθέτοντας αποσπάσματα αστών και οπορτουνιστών για να γίνεται πιο γλαφυρή η απάντηση. Τα κεφάλαια είναι τα εξής:

  1. Ο σκοπός της άμεσα κοινωνικής παραγωγής, όπου ασχολούμαστε με το επιχείρημα ότι αν δεν υπάρχει ως κίνητρο της παραγωγής το κέρδος τότε η παραγωγή οδηγείται στην “ακινησία”, το “βάλτωμα”.
  2. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, όπου αναλύουμε τι είναι και πως γίνεται η κοινωνικοποίηση και απαντάμε στην αστική συζήτηση περί “κρατισμού”.
  3. Ο Κεντρικός Σχεδιασμός, όπου αναλύουμε τον Κεντρικό Σχεδιασμό ως βασική κομμουνιστική σχέση και απαντάμε στην αστική και οπορτουνιστική προπαγάνδα ότι ο Κεντρικός Σχεδιασμός “πνίγει” την οικονομική ανάπτυξη.
  4. Σοσιαλισμός, αγορά και εμπορευματικές σχέσεις, όπου απαντάμε στο ζήτημα αν στο σοσιαλισμό – κομμουνισμό υπάρχουν και αν μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά οι εμπορευματοχρηματικές σχέσεις.
  5. Σοσιαλισμός σημαίνει “απομόνωση”; όπου ασχολούμαστε με το αν μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός σε μια χώρα κι αν αυτό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.