ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Α. Η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας επιβάλλουν να μορφωνόμαστε και να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα, σε βάθος, συστηματικά όλοι οι φοιτητές δωρεάν και χωρίς εμπόδια, για να μπορέσουμε να συμβάλουμε στη λαϊκή ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας με τη δουλειά και το μυαλό μας.

Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση και θέσεις που καλύπτουν τις ανάγκες μας για μόρφωση και δουλειά με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής.

Το Πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη μπορεί να γίνει πραγματικότητα στη κοινωνία που βάζει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του σε πρώτο πλάνο, τον σοσιαλισμό.

 

 

Β.Οι δυνάμεις της ΚΝΕ σήμερα έχουν πρωτοπόρα δράση, ώστε οι φοιτητές να κατακτήσουν το Πανεπιστήμιο, τις σπουδές και το εργασιακό μέλλον που έχουν ανάγκη.

Να κατακτήσουν:

• Το δικαίωμα στην ολοκληρωμένη μόρφωση, την πολύπλευρη γνώση και μόρφωση, που το κράτος και το πανεπιστήμιο έχει ευθύνη να δώσει στους φοιτητές, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της επιστήμης και του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν.

• Την καθολική και δωρεάν πρόσβαση όλων στις σπουδές με οργανωμένο και σύγχρονο σύστημα υποδομών, υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, μετακίνησης, σίτισης, εκπαιδευτικής στήριξης, στην ευθύνη του κράτους.

• Το δικαίωμα να δουλεύουν όλοι πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μόνιμα και σταθερά.

• Να μπορούν οι επιστήμονες που ακολουθούν τον τομέα της έρευνας να ερευνούν δημιουργικά με σκοπό να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο του λαού, να αντιμετωπίζονται κοινωνικά, περιβαλλοντικά ζητήματα, να καλύπτονται οι συνολικές και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του λαού και τις νεολαίας.