Κοινή πάλη Κομμουνιστικών Νεολαιών

Τα καθήκοντα της ΚΝΕ στο διεθνές κίνημα απορρέουν από τον διεθνή χαρακτήρα της ταξικής πάλης και υπηρετούν τον στόχο της ισχυροποίησης των Κομμουνιστικών Νεολαιών (ΚΝ) και τον συντονισμό της δράσης τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα που θα συμβάλλει στον αγώνα για τα δικαιώματα της νεολαίας και στην αναζωογόνηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος με νέες δυνάμεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση και στο έδαφος των σύνθετων διεθνών εξελίξεων και της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η ΚΝΕ δουλεύει με σταθερότητα και αποφασιστικότητα για το δυνάμωμα και τη διεύρυνση των διμερών της σχέσεων με άλλες ΚΝ, την ισχυροποίηση των μορφών συντονισμού και κοινής δράσης των ΚΝ.

Πρωτοβουλίες της ΚΝΕ για την κοινή πάλη των Κομμουνιστικών Νεολαιών