Διεθνιστική Αλληλεγγύη

Η ΚΝΕ βασίζεται στην αρχή του προλεταριακού διεθνισμού και στο πνεύμα του διαπαιδαγωγεί τα μέλη της. Παλεύει για την ενίσχυση της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας με όλους τους νέους του κόσμου. Εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνιστικές της υποχρεώσεις, συμμετέχει στο πλευρό του ΚΚΕ στον αγώνα για την ανασυγκρότηση, την επαναστατική ιδεολογική και στρατηγική ενότητα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που αφορά τη νεολαία. Στηρίζει το διεθνισμό της στα γενικά συμφέροντα της εργατικής τάξης, που είναι και συμφέροντα των νέων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα για όλες τις χώρες, στην κοινή αναγκαιότητα και στόχο για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό σε κάθε καπιταλιστική χώρα.

Πρωτοβουλίες Διεθνιστικής Αλληλεγγύης